Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie kan helpen bij mensen die problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit kunnen handelingen zijn die door omstandigheden, zoals lichamelijke of psychische problemen niet meer uitvoerbaar zijn. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het analyseren welke problemen de cliënt heeft tijdens handelingen in het dagelijks leven en om hierop in het behandelplan het beste te adviseren, behandelen of begeleiden. Een ergotherapeut kan bepalen of iemand gebaat is bij het oefenen van activiteiten, maar kan ook bepalen of een hulpmiddel kan bijdragen aan de patiënt zijn problemen.

 

Waar kan ergotherapie bij helpen?

  • Problemen in uitvoering van dagelijkse activiteiten
  • WMO aanvragen
  • Advies omtrent hulpmiddelen/aanpassingen in de woning
  • Gevolgen na een beroerte
  • ENergieverdeling over de dag bij chronische pijn en/of vermoeidheid
  • Werkplek analyse en advies voor een goede werkhouding

 

WORDT ERGOTHERAPIE VERGOED?

Vanuit de basisverzekering wordt tien uur ergotherapie per jaar vergoed. Na deze 10 uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij er een aanvullende dekking is. Dit kan door een aanvullend ziektekostenpakket af te sluiten met dekking voor extra behandeluren ergotherapie.

U kunt voor meer informatie hierover terecht op deze website.