Het team

Het team

Wij stellen graag ons team aan u voor, klik op de naam voor meer informatie over onze medewerkers:

             

            Marcel Nowee                             Hans van Ek                           Michael van der Veer 
 Directeur, Sportfysiotherapeut          Manueel Therapeut                         Fysiotherapeut    
           
          Camiel Kruiswijk                      Judith de Brouwer                             Petra Niezing   
          Fysiotherapeut            Psychosomatisch Fysiotherapeut             Kinderfysiotherapeut  
           
         Anniek Bijsterbosch                   Natasja van Dooren                           Carlijn Kraak
       Oefentherapeut Cesar                Oefentherapeut Cesar                   Oefentherapeut Cesar     
        
         Tijs van der Steen           Bernadette Meijer zu Schlochtern              Sebastiaan Dutman
           Fysiotherapeut                         Trainer Pilates                                     Trainer Sport
        
        Marleen van Gastel                     Magda Lindenhout                        Stefan Casteleijn
           Trainer Sport                       Administratief Medewerker         Administratief Medewerker

Al onze portretfoto's zijn gemaakt door Tomas de Ruijter