Huisregels en over FTB

 

Visie

FTB is een multidisciplinair gezondheidscentrum waar wordt gewerkt vanuit een holistische mensvisie. Wij gaan er van uit dat mensen, in aanleg, het verlangen hebben om zowel lichamelijk, emotioneel  als geestelijk in balans en daarmee gezond te zijn.  Wij streven ernaar mensen te begeleiden naar herstel en balans vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van leven beter wordt als men beter voor zichzelf leert zorgen.

 

Missie

Binnen FTB streven wij ernaar om binnen de kaders van onze expertise de meest optimale ondersteuning en begeleiding te bieden; wetenschappelijk onderbouwd en afgestemd van mens tot mens. Binnen de 3 divisies van FTB werken om die reden allemaal specialisten op het betreffende vakgebied. Veel van de zorgprofessionals binnen FTB hebben een Master opleiding genoten. Er wordt nauw samengewerkt binnen de divisies en tussen de divisies onderling. De lijnen zijn kort: u staat centraal.

Alle therapeutische trajecten, alsook de trainingen op gebied van (top)sport worden vanuit deze visie en missie gedragen en aangeboden.

 

Kwaliteit

FTB staat voor kwaliteit. Binnen FTB wordt ernaar gestreefd deze kwaliteit te vertalen in alle facetten van het multidisciplinaire gezondheidscentrum; van gastvrijheid en goede sfeer tot de hoogst haalbare expertise op de verschillende vakinhoudelijk gebieden. Alle zorgprofessionals zijn gecertificeerd en ingeschreven in relevante kwaliteitsregisters. Veel van de professionals van FTB op het gebied van fysiotherapie en oefentherapie zijn tevens master of science. Wij streven ernaar de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg op de voet te volgen en deze te toe te passen in onze behandelmethodes en sporttrainingen.

 

Huisregelement FTB en Algemene patiënteninformatie

Bent u geïnteresseerd waar FTB voor staat en wat zij kunnen betekenen voor uw herstel? 

Is het niet helemaal duidelijk hoe het werkt met fysiotherapie en vergoedingen vanuit de zorgverzekering? In deze folder vindt u antwoord op veel van uw vragen. 

 

FTB 

FTB streeft ernaar om binnen de kaders van haar expertise een optimale ondersteuning en begeleiding te bieden. Er wordt daarbij nauw samengewerkt binnen de verschillende therapie mogelijkheden. De lijnen zijn kort: u staat centraal.

 

Disciplines binnen FTB 

Bij FTB kunt u terecht voor verschillende soorten fysiotherapie en specialisaties. Zo kunt u hier terecht voor fysiotherapie, oefentherapie, kinderfysiotherapie, manueel therapie en psychosomatisch fysiotherapie. 

De fysiotherapeut helpt u met lichamelijke klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, maar ook de gevolgen van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of gewoon door ouder worden. 

De oefentherapeut biedt zorg op het gebied van houding en beweging en op het gebied van psychosomatische klachten als stressklachten, hyperventilatie en burn-out. 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen, o.a. met lichamelijke klachten en of ontwikkelingsproblematiek, tot 18 jaar. 

De manueel therapeut kan door het uitvoeren van specifieke mobilisaties of manipulaties van gewrichten  functiestoornissen verminderen of opheffen. U kunt bij de manueel therapeut terecht voor alle soorten gewrichtsklachten, nek-, rug- en hoofdpijnklachten. 

De psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met stress gerelateerde klachten of mensen met onbegrepen lichamelijke klachten. 

 

Met of zonder verwijzing naar de fysiotherapeut? 

Sinds 2006 is het mogelijk om via directe toegang fysiotherapie/oefentherapie (DTF/dto) zelf gelijk naar de fysio- en oefenentherapeut te stappen zonder eerst een verwijzing te verkrijgen bij de huisarts. Hier houd de therapeuten bij FTB rekening mee en wordt er tijdens de intake ook een screening gehouden om te beoordelen of uw klachten binnen het domein van de therapie vallen. 

 

Basis/ aanvullend verzekerd 

Vanuit de basisverzekering word er geen fysiotherapie vergoed. Afhankelijk van welk aanvullend pakket u heeft gekozen bij uw verzekeraar heeft u een bepaald aantal behandelingen per jaar waar u gebruik van kunt maken bij klachten.  

Het KNGF (Koninklijke Nederlandse Genootschap Fysiotherapie) onderzoekt elk jaar welke polissen van aanvullende zorgverzekeringen voor fysiotherapie patiënten voldoende dekking geven. 

Van alle mensen die kiezen voor een aanvullende zorgverzekering, doet 55% dit vanwege dekking voor fysiotherapie.  

 

Wanneer een chronisch traject? 

Uw traject is chronisch wanneer uw aandoening voorkomt op de ‘chronische lijst ziekten’ die in 2014 herzien is. Chronische klachten en vergoedingen 

Heeft u een chronische indicatie? Dan zullen de kosten vanaf de 21e behandeling worden vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor de rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf.  

Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een ‘chronische aandoening’ wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. 

Bij landurig chronische aandoeningen, worden de eerste 20 behandelingen van het behandeltraject eenmalig niet vergoed. De jaren daarna wordt, bij dezelfde aandoening/behandelaar, alleen het eigen risico als eerst opgemaakt. Ook wanneer deze 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden. 

Mocht u uw eigen risico in een jaar nog niet hebben opgemaakt, dan zal dit bij de overgang naar vergoeding uit de basisverzekering alsnog gebeuren. 

Voorbeeld: 

Heeft u een aanvullende verzekering met bijvoorbeeld 9 fysiotherapie behandelingen, dan worden deze behandelingen van de eerste 20 afgehaald en hoeft u alleen het verschil zelf te betalen. Dus bent u voor 9 behandelingen aanvullend verzekerd, dan zult u 11 behandelingen zelf moeten betalen om aan de eerste 20 behandelingen te komen. Vanaf behandeling 21 word dan uit de basisverzekering vergoed, met dien verstande dat als het eigen risico nog niet volledig gebruikt is, dit ook nog in rekening gebracht gaat worden door uw zorgverzekeraar 

Mochten er onduidelijkheden over zijn, bespreek dit dan altijd even met uw fysiotherapeut. 

 

Combinatie fysiotherapie en preventieve training 

Een fysiotherapie traject kan, wanneer u niet voldoende verzekerd bent, op den duur best kostbaar worden*. Daarom word er binnen FTB ook een optie geboden om fysiotherapeutische behandelingen te combineren met preventieve training. 

Trainen Per 4 weken 

1 x per week €29,95 

2 x per week €44,95 

3 x per week €59,95 

4-5 x per week €69,95 

Een zitting fysiotherapie kost €35**. Is het voor uw klacht bevorderlijk om 2 a 3 keer per week te trainen, maar bent u niet aanvullend verzekerd? Dan kan de combinatie van 1 keer in de week fysiotherapie en 1 a 2 keer preventieve training een uitkomst zijn. 

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut.

 

Tijdens het sporten

In de oefenzalen van de praktijk wordt verwacht dat u schone schoenen draagt en een handdoek gebruikt op de oefenapparatuur. Tevens wordt van u verwacht dat u apparatuur na uw gebruik schoonmaakt.

 

Geef uw mening over uw fysiotherapeut 

Via www.zorgkaartnederland kunt u uw behandelend fysiotherapeut beoordelen en een reactie achterlaten hoe tevreden u was over uw behandeling bij FTB.  

Dit helpt ons om onze behandelkwaliteit en praktijk te verbeteren. 

 

Afspraak annuleren / beleid omtrent niet nagekomen afspraken (NNA)

Wanneer u uw afspraak 24 uur voor de geplande zitting annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht. Afmelding kan per telefoon op 035-5435983 (ook wanneer de voicemail wordt ingesproken door de week en in het weekend) en per e-mail op info@ftbbaarn.nl. Benoem bij het annuleren alstublieft uw voor- en achternaam en om welke zitting het gaat (tijd en therapeut). 

Wanneer u uw afspraak niet annuleert of binnen 24 uur voor de geplande zitting annuleert, dan brengen wij u hiervoor kosten in rekening.

 De kosten voor niet nagekomen afspraken (NNA) kennen vaste tarieven:

Fysiotherapie/ Oefentherapie: € 25

Manuele therapie/ Kinderfysiotherapie/ Psychosomatische fysiotherapie: € 35

Intake en onderzoek na screening of verwijzing: € 35

 

Niet nagekomen afspraken worden niet door uw verzekering vergoed, maar worden ook niet als behandeling van uw vergoeding uit uw aanvullende pakket gehaald.

Divisies

Binnen de divisies van FTB werken professionals die zich hebben gespecialiseerd binnen het specifieke domein van de divisie.  Er wordt nauw samengewerkt binnen de divisies en tussen de divisies onderling. De lijnen zijn kort: u staat centraal. Elke divisie heeft een aparte folder.