Klacht over training

Klachtenregeling trainingen

FTB Multidisciplinair Gezondheidscentrum behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Registratie en afhandeling van de klacht

  • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door het bestuur
  • Na ontvangst van de klacht deelt FTB binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.
  • Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.
  • Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt FTB een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.
  • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
  • De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
  • In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht, zal het KNGF en/of het VvOCM worden aangewezen voor advies. U kunt contact opnemen met de KNGF (info@kngf.nl) of met de VvOCM (info@vvocm.nl) door een e-mail te sturen. Het advies van de KNGF / VvOCM zal voor opdrachtnemer bindend zijn.
  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.

Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft kunt u die mailen aan: info@ftbbaarn.nl

Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en uw klacht.

Wij nemen al uw klachten serieus en behandelen deze volgens onze klachtenprocedure.