Marcel Nowee

Marcel Nowee

Directeur FTB, sportfysiotherapeut

Marcel heeft na zijn studies aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (1993), Bewegingwetenschappen(1994) en Fysiotherapie (1997) het toenmalige Fysiosport Baarn opgericht, wat later uitgroeide tot FTB. Hij heeft zich verder verdiept in sportrevalidatie aan de International Academy of Sportscience (2000) en aan de opleiding Master Physical Therapy in Sports (2010).

Door zijn achtergrond als docent lichamelijke opvoeding, sportfysiotherapeut en als fanatiek sportbeoefenaar is Marcel altijd bezig geweest om functioneel trainen te ontdekken en vorm te geven. Speciale interessegebieden hierbij zijn het schouder- en het kniegewricht, waarin hij zich de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd. Daarnaast verzorgt hij de sportfysiotherapeutische begeleiding van diverse talentvolle (top)sporters en traint hij met hen specifieke vaardigheden zoals kracht en behendigheid.

"De bewegende mens heeft altijd mijn aandacht gehad en het is prachtig om te zien dat vele lichamelijke maar ook persoonlijke problemen door bewegen positief worden beïnvloed. Met verbazing kijk ik iedere keer weer naar de resultaten die sporters, maar juist ook niet sporters kunnen bereiken wanneer de stap naar bewegen wordt gezet.