Natasja van Dooren

Natasja van Dooren

Oefentherapeut Cesar

Natasja is als oefentherapeut werkzaam bij FTB multidisciplinair Gezondheidscentrum. Zij vindt het belangrijk om aandacht aan goede beweeggewoonten te geven. Samen met u kijkt zij hoe gezonde beweeggewoonten toegepast kunnen worden in uw dagelijks leven. Daarnaast heeft Natasja zich geschoold in de motoriek bij de ouder wordende mens, het screenen en behandelen van valrisico en het behandelen van benigne paroxismale positie duizeligheid. Natasja is aangesloten bij het ParkinsonNet, waarbij  zij de samenwerking tussen zorgverleners en goede advisering aan de cliënt belangrijk vindt.

“Lichaamsgezondheid is geen vanzelfsprekendheid. Daarom zoek ik naar de beïnvloedbare factoren voor gezond beweeggedrag. Door uw ervaring te combineren met mijn kennis kunnen soms grote problemen met kleine aanwijzingen verminderd worden.”