Oefentherapie Cesar

 

Oefentherapie

De oefentherapeut Cesar biedt zorg op het gebied van houding en beweging en op het gebied van psychosomatische klachten als stressklachten, hyperventilatie en burn-out. Met behulp van oefeningen worden bestaande klachten aangepakt en wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten. Hierbij worden adviezen gegeven om het geleerde zoveel mogelijk toe te kunnen passen in het dagelijks leven. De oefentherapeut onderscheidt zich door verder te kijken dan de klacht zelf, dat wil zeggen dat de klacht wordt geplaatst in het totaalbeeld van de houding en het bewegen van een cliënt. Oefentherapie is een paramedische interventie, welke wordt vergoed door zorgverzekeraars. De oefentherapeut richt zich op het optimaliseren van het bewegen van cliënt (en cliëntengroepen) in relatie tot de dagelijkse activiteiten, met als doel participatieproblemen te voorkomen of te verminderen. Gebaseerd op de bewegingsleer Cesar (dan wel de methode Mensendieck), de beschikbare evidence, de klinische expertise en de wensen en mogelijkheden van de cliënt, verruimt de oefentherapeut het bewegingsrepertoire van de variatie in de dagelijkse bewegingsgewoonten.

De oefentherapeut werkt samen met de cliënt - jong of oud - aan het bewust worden van ongezonde gedragspatronen op het gebied van houding en beweging en op het gebied van in- en ontspanning. Vervolgens gaat de cliënt een (motorisch) leerproces aan om zich nieuwe gedragsgewoonten eigen te maken totdat het een automatisme is geworden. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die in het dagelijks leven aan de cliënt worden gesteld, zodat er gericht geoefend kan worden. De persoonlijke wensen en mogelijkheden staan centraal. Grondslag voor de therapie is het holisme. Dit wil zeggen dat er binnen de therapie vanuit wordt gegaan dat alles invloed heeft op elkaar, waardoor het belangrijk is om de de gehele mens te begeleiden in plaats van alleen klachtgericht te werken.

 

Parkinsonnetwerk

  

FTB is aangesloten bij het ParkinsonNetwerk. Dit is een netwerk van hulpverleners verspreid over heel Nederland die gespecialiseerd zijn in de Ziekte van Parkinson / Parkinsonisme. De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme zijn complexe aandoeningen die op tal van vlakken problemen kunnen geven. Daarom zijn vaak veel hulpverleners betrokken. Het ParkinsonNetwerk is er dan opgericht om te zorgen dat er meer samenwerking tussen de zorgverleners is en dat er voldoende kennis en expertise aanwezig is.  

  

Wetenschappelijke onderbouwing 

De afgelopen jaren is met subsidie van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), Stichting Robuust en de National Parkinson Foundation een studie naar de kosteneffectiviteit van ParkinsonNet werd uitgevoerd. Daar is uit naar voren gekomen dat het ParkinsonNetwerk een betere kwaliteit van zorg levert en tegen lagere kosten. (Munneke et al., Lancet Neurology 2009). 

Ziekte van Parkinson 

  

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen, waarbij er onvoldoende dopamine wordt aangemaakt. Dopamine is mede verantwoordelijk voor het adequaat aansturen van de spieren. Door gebrek aan deze stof ontstaan er problemen als: 

  

• Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of  
   tong  
• Het trager worden van bewegingen 
    (bradykinesie), moeite met starten van 
    bewegingen  (akinesie) en ontbreken van automatische     
   bewegingen (hypokinesie)  
• Stijfheid van de spieren (rigiditeit)  
• Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte  
• 'Bevriezen' van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de   
   vloer blijven plakken.  
 
Naast problemen op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat kunnen er ook ook klachten optreden op andere vlakken, zoals: trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, opstipatie, verandering van sexuele behoeftes. Behalve dat lang niet iedereen met de ziekte van Parkinson al deze klachten ontwikkelt, geldt dit in het bijzonder voor mensen met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen; de zogeheten atypische parkinsonismen.  
Helaas is de exacte oorzaak van het ontstaan van de ziekte van Parkinson nog niet bekend. 

  

Parkinsonisme 

  

De symptomen/ klachten bij Parkinsonisme kunnen soms veel lijken op de ziekte van Parkinson.  
De oorzaak van parkinsonisme is vaak exact aan te duiden, wat niet bij de ziekte van Parkinson het geval is. Bekende oorzaken van parkinsonismen zijn:  
• een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme)  
• het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme)  
• een complicatie van een koolmonoxidevergiftiging of een andere giftige stof, dit wordt toxisch parkinsonisme genoemd  
• ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson, de atypische parkinsonismen zoals MSA, PSP en corticobasale degeneratie 

  

Oefentherapie Cesar bij Parkinson/Parkinsonisme 

  

Als u de ziekte van Parkinson heeft of lijdt aan Parkinsonisme heeft kunnen er verschillende redenen zijn om naar oefentherapie Cesar te gaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: u heeft problemen met dagelijkse bewegingen, u heeft nek- of schouderklachten, u bent het afgelopen jaar meerdere malen gevallen óf u bent bang om te vallen. De oefentherapeut kan u helpen met deze problemen en/ of klachten. Soms kan het zijn dat u probleem meer passend is voor een andere discipline zorgverlener. Dan zal u worden verwezen worden naar een collega in het multidisciplinaire ParkinsonNetwerk.