Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Oefentherapie

De oefentherapeut Cesar/Mensendieck biedt zorg op het gebied van houding en beweging en op het gebied van psychosomatische klachten als stressklachten, hyperventilatie en burn-out. Met behulp van oefeningen worden bestaande klachten aangepakt en wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten. Hierbij worden adviezen gegeven om het geleerde zoveel mogelijk toe te kunnen passen in het dagelijks leven. De oefentherapeut onderscheidt zich door verder te kijken dan de klacht zelf, dat wil zeggen dat de klacht wordt geplaatst in het totaalbeeld van de houding en het bewegen van een cliënt. Oefentherapie is een paramedische interventie, welke wordt vergoed door zorgverzekeraars. De oefentherapeut richt zich op het optimaliseren van het bewegen van cliënt (en cliëntengroepen) in relatie tot de dagelijkse activiteiten, met als doel participatieproblemen te voorkomen of te verminderen. Gebaseerd op de bewegingsleer Cesar (dan wel de methode Mensendieck), de beschikbare evidence, de klinische expertise en de wensen en mogelijkheden van de cliënt, verruimt de oefentherapeut het bewegingsrepertoire van de variatie in de dagelijkse bewegingsgewoonten.

De oefentherapeut werkt samen met de cliënt - jong of oud - aan het bewust worden van ongezonde gedragspatronen op het gebied van houding en beweging en op het gebied van in- en ontspanning. Vervolgens gaat de cliënt een (motorisch) leerproces aan om zich nieuwe gedragsgewoonten eigen te maken totdat het een automatisme is geworden. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die in het dagelijks leven aan de cliënt worden gesteld, zodat er gericht geoefend kan worden. De persoonlijke wensen en mogelijkheden staan centraal. Grondslag voor de therapie is het holisme. Dit wil zeggen dat er binnen de therapie vanuit wordt gegaan dat alles invloed heeft op elkaar, waardoor het belangrijk is om de de gehele mens te begeleiden in plaats van alleen klachtgericht te werken.