Ontevreden, of een klacht over geleverde zorg?

Ontevreden of een klacht over geleverde zorg? Zo kunt u er werk van maken!

Wij hopen dat u naar tevredenheid wordt geholpen door onze medewerkers binnen FTB. Mocht u toch een klacht of opmerking hebben, dan horen wij dat graag. Hieronder leggen wij uit hoe u aan uw klacht gehoor kunt geven.

Als u niet tevreden bent over een behandeling of zaken binnen de praktijk is het de moeite waard om eerst een gesprek aan te gaan met uw behandelend therapeut of om contact op te nemen met FTB. 

Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij verschillende instanties met uw klacht terecht.

We zullen uw klacht altijd in vertrouwen behandelen en zullen u binnen maximaal 4 weken te woord staan en reageren op uw klacht.

De klachtencommissie van de KNFG kunt u vinden via de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. FTB is aangesloten bij deze klachtencommissie en ons aanspreekpunt voor klachten is de directeur (operationeel: Tim Wernsen)

De klachtenregeling voor de Oefentherapeuten die binnen FTB werkzaam zijn, gaat via het Klachtenloket Paramedici. U kunt via de afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) om hulp vragen ter voorbereiding voor het gesprek met uw behandeld therapeut. Levert dit niet voldoende op, dan kunt u uw klacht digitaal indienen via het Klachtenloket.

Alle therapeuten die binnen FTB werkzaam zijn, staan geregisterd in een verplicht kwaliteitsregister. Voor de Fysiotherapie is dat het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) een voor de Oefentherapie is dit het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Dit is van belang voor u bij het indienden van uw klacht.

 

Instantie

Nummer

Adres

Site

Locatie

Email

FTB Multidisciplinair Gezondheidscentrum

035-5435983

 

Schoolstr 53C 3742 CD

 

www.ftbbaarn.nl

 

Baarn

info@ftbbaarn.nl

Secretaris Klachtencommissie KNGF

033-4672900

 

Postbus 248

3800 AE

www.fysionet.nl

Amersfoort

-

Klachtenloket Paramedici

030-3100929

 

-

www.klachtenloketparamedici.nl

 

-

info@

klachtenloketparamedici.nl

 

Regionaal Tuchtcollege

(Noord-Holland en Utrecht)

020-3012510

Postbus 84500
1080 BN

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl  

Groningen, Zwolle, Adam, Den Haag en Eindhoven

-

 

 

 

Rechten en plichten van zowel de zorgverlener als de zorgvrager binnen FTB

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WGBO regelt:

Verplichtingen van de zorgverlener:

De zorgverlener is verplicht om u te helpen en u te informeren over uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten, de aard van het doel van het onderzoek en de behandeling toe te lichten, de te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling van uw gezondheid te vertellen en bij gebruik van andere methoden of onderzoek u hiervan op de hoogte te stellen. Is de informatie die u wordt gegeven onduidelijk, dan mag u altijd om verduidelijking vragen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten en verplichtingen van de cliënt:

U heeft de vrijheid om zelf uw zorgverlener uit te kiezen, het recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand, om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling, u heeft het recht om een second opinion bij een andere zorgverlener aan te vragen en u heeft het recht op inzage in uw medisch dossier.

Naast deze rechten heeft u ook de volgende plichten. U moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. U dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen.

Onze samenwerkingspartners zijn:

v  Stichting Welzijn Baarn

v  BAV, Baarnse Athletiek Vereniging

v  De sportartsengroep

v  Hockeyvereniging BMHV

v  Sportwinkel SPORTZE

v  VV EEMBOYS

v  DS Verzorgd Wonen, Zorgresidentie Holland

v  Buurtzorg Nederland

v  Sportmasseur Hanneke de Vries

v  Praktijk voor Haptonomie

We zijn aangesloten bij:

v  KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

v  VvOCM, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

v  NVFS, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg

v  Netwerk Chronische Pijn

v  ParkinsonNet