Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van mensen met stressgerelateerde klachten of mensen met onbegrepen lichamelijke klachten. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen, wat u een gevoel van onbegrip kan geven. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is echter een feit dat inmiddels ruim gedragen wordt door wetenschappelijk onderzoek. Samen met een psychosomatisch fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van uw balans. Er wordt van u een actieve inzet gevraagd in het herstel- en veranderingsproces.

 

Ontstaan van psychosomatische klachten

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden, zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen. Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand, zowel fysiek als mentaal, af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan. 

 

Waaraan herkent u psychosomatische klachten?

De klachten die ontstaan kunnen van lichamelijke en psychische aard zijn.

Lichamelijk uiten de klachten zich in: Extreme vermoeidheid, niet kunnen ontspannen, druk op de borst of hartkloppingen, onverklaarde spier– en gewrichtspijn, benauwdheid en moeite met ademhalen, hoofdpijn, nek-, rug– en bekkenklachten of onverklaarde maag, darm of buikklachten.

Psychisch uiten de klachten zich in: Lusteloos zijn, slecht of teveel slapen, angstig en onzeker zijn, moeite met concentratie, somber zijn en veel piekeren, algeheel gevoel van onbehagen, prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn, niet meer kunnen genieten en ontspannen, geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan of overmatig eten, roken of alcohol- en medicijngebruik.

 

Hoe lang duurt het programma?

Afhankelijk van uw hulpvraag wordt er samen met u besproken hoeveel behandelingen u ongeveer nodig zult hebben. 

 

Door wie wordt de behandeling verzorgt?

De psychosomatische behandelingen worden verzorgt door Femke van Keken (psychosomatisch fysiotherapeut) en Sandrien Kranenberg (psychosomatisch fysiotherapeut i.o.). .

Bron NPF: www.psychosomatischefysiotherapie.nl