Sportfysiotherapie

Gezond leven wordt steeds belangrijker. Sporten en bewegen hebben een groot positief effect op de gezondheid maar gaan helaas ook gepaard met blessures. In Nederland beoefent ongeveer 65% van de bevolking een sport en per jaar vinden er ongeveer 2.500.000 sportblessures plaats. Binnen de Fysiotherapie is Sportfysiotherapie is een specialisatie die geheel gericht is op sporters. Concreet betekent dit dat de sportfysiotherapeut gespecialiseerd is in beoordeling, behandeling en preventie van sportblessures. Sportfysiotherapie is vrijtoegankelijk voor alle mensen met een sportblessure maar biedt tevens de mogelijkeid tot begeleiding voor alle mensen die (weer) willen beginnen met sporten of een sportieve (top)prestatie gaan leveren en zich terdege willen voorbereiden zodat blessures voorkomen worden. Daarnaast is Sportfysiotherapie er ook voor mensen die (nu) niet kunnen sporten door een handicap of chronische ziekte. 

 

Waarmee kan de sportfysiotherapeut u helpen?

 

VOOR WIE IS SPORTFYSIOTHERAPIE?

De beginnende sporter

Op een verantwoorde manier starten met bewegen of sport vraagt aandacht. De sportfysiotherapeuten en trainers van FTB kunnen u helpen in het maken van een keuze voor een sport of bewegingsvorm die past bij uw wensen en uw lichamelijke belastbaarheid. Zij zijn bekend met veel sporten en bewegingsvormen en weten welke belasting een bepaalde sport met zich meebrengt. Daarnaast kunnen zij u ook begeleiden bij de voorbereiding om deel te nemen aan sport. U werkt met de sportfysiotherapeut en de trainers van het centrum aan een basis op het gebied van uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie om de sport te kunnen beoefenen die u wilt.

 

De gevorderde sporter en topsporter

Intensieve sportbeoefening vergt veel van een lichaam. Het is van groot belang dat de opbouw van trainingsprogramma’s zorgvuldig gebeurt met in acht neming van fysiologische trainingsprincipes. Dit om maximale sportprestaties te bereiken en blessures of overbelasting te voorkomen. De sportfysiotherapeuten en trainers van FTB zijn opgeleid om de sporter hierbij doelgericht te begeleiden. Samen met u wordt de trainingsbelasting in kaart gebracht en wordt een trainingsschema opgesteld gericht op prestatieverbetering en blessurepreventie. Eventueel vindt overleg plaats met uw sporttrainer, coach, (sport)arts en medisch specialist.

 

De geblesseerde sporter

Sporten bevordert fitheid en gezondheid,  maar kent soms ook een keerzijde. Sportblessures komen helaas veelvuldig voor.  Dit kan het gevolg zijn van een trauma of van een verkeerde of overmatige belasting. De sportfysiotherapeut maakt een analyse van uw sportspecifieke bewegingen. In nauwe samenwerking met u en de trainers van FTB stelt de sportfysiotherapeut een behandelplan op. Het doel om uw sport weer te hervatten staat centraal. Tijdens het herstelproces worden alle mogelijkheden benut om verlies van kracht en conditie te beperken. U wordt begeleid in het verantwoord blijven trainen binnen de mogelijkheden.  Zo spoedig mogelijk wordt sportspecifiek geoefend om te komen tot het hervatten van sporten op het niveau van vóór de blessure.

 

BEHANDELING

De sportfysiotherapeuten van FTB begrijpen goed wat er tijdens sporten gebeurt en snappen daarom hoe je geblesseerd bent geraakt. We kijken naar je persoonlijke situatie en context en bespreken je mogelijkheden, wensen en doelen. Op basis daarvan wordt een behandelplan en revalidatieschema op maat voor je opgesteld. De behandeling kan afhankelijk van de blessure en je sport zeer divers zijn zoals bijvoorbeeld oefenprogramma’s, met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Indien nodig gebruiken we braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur in de behandeling. Test- en meetmethoden worden gedurende het traject gebruikt om vorderingen in kaart te brengen en het behandeltraject eventueel bij te stellen. De resultaten worden vastgelegd in een elektronisch patienten dossier.
 

Begeleiding voor verenigingen

Naast sportfysiotherapeutische behandelingen bieden wij ook sportbegeleiding voor verenigingen.

Professionals

Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende 3 tot 4 jarige opleiding Allround Sportfysiotherapie heeft gedaan. Geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (NVFS) (lidvereniging van het KNGF).
Alle professionals van FTB Sport Medisch Centrum zijn gecertificeerd en gekwalificeerd. De sportfysiotherapeuten van FTB Sportmedisch Centrum zijn geregistreerd bij het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en lid van de NVFS (Nederlandse vereniging van voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg). Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines zoals (sport)artsen, medisch specialisten, manueeltherapeuten en diëtisten.