Sportfysiotherapie voor wie?

De beginnende sporter

Op een verantwoorde manier starten met bewegen of sport vraagt aandacht. De sportfysiotherapeuten en trainers van FTB kunnen u helpen in het maken van een keuze voor een sport of bewegingsvorm die past bij uw wensen en uw lichamelijke belastbaarheid. Zij zijn bekend met veel sporten en bewegingsvormen en weten welke belasting een bepaalde sport met zich meebrengt. Daarnaast kunnen zij u ook begeleiden bij de voorbereiding om deel te nemen aan sport. U werkt met de sportfysiotherapeut en de trainers van het centrum aan een basis op het gebied van uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie om de sport te kunnen beoefenen die u wilt.

De gevorderde sporter en topsporter

Intensieve sportbeoefening vergt veel van een lichaam. Het is van groot belang dat de opbouw van trainingsprogramma’s zorgvuldig gebeurt met in acht neming van fysiologische trainingsprincipes. Dit om maximale sportprestaties te bereiken en  blessures of overbelasting te voorkomen.

De sportfysiotherapeuten en trainers van FTB zijn opgeleid om de sporter hierbij doelgericht te begeleiden. Samen met u wordt de trainingsbelasting in kaart gebracht en wordt een trainingsschema opgesteld gericht op prestatieverbetering en blessurepreventie. Eventueel vindt overleg plaats met uw sporttrainer, coach, (sport)arts en medisch specialist. 

De geblesseerde sporter

Sporten bevordert fitheid en gezondheid,  maar kent soms ook een keerzijde. Sportblessures komen helaas veelvuldig voor.  Dit kan het gevolg zijn van een trauma of van een verkeerde of overmatige belasting. De sportfysiotherapeut maakt een analyse van uw sportspecifieke bewegingen. In nauwe samenwerking met u en de trainers van FTB stelt de sportfysiotherapeut een behandelplan op. Het doel om uw sport weer te hervatten staat centraal. Tijdens het herstelproces worden alle mogelijkheden benut om verlies van kracht en conditie te beperken. U wordt begeleid in het verantwoord blijven trainen binnen de mogelijkheden.  Zo spoedig mogelijk wordt sportspecifiek geoefend om te komen tot het hervatten van sporten op het niveau van vóór de blessure.