Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Tijdens de intake brengt de kinderfysiotherapeut samen met u en uw kind in kaart wat de hulpvraag is. Met andere woorden: waar loopt uw kind in het dagelijks leven tegenaan waarbij de kinderfysiotherapeut ondersteuning en begeleiding kan bieden. Waar mogelijk zullen de vragen zoveel mogelijk aan het kind worden gesteld, zodat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan tussen de therapeut en het kind. Uiteraard wordt de ouder hierin betrokken en gehoord zodat zo helder mogelijk wordt wat er speelt. Vervolgens wordt er spelenderwijs door de kinderfysiotherapeut onderzocht of er afwijkingen zijn in het bewegingspatroon of in de motorische ontwikkeling van het kind. Zo nodig wordt de Movement ABC Test II afgenomen. Met deze test wordt het motorisch ontwikkelingsnivo van het kind vastgesteld, zodat de fysiotherapeutische behandeling daar op afgestemd kan worden.

Wanneer duidelijk is geworden dat een kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol is voor uw kind, wordt een behandeltraject gestart. De behandelingen zijn gericht op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouder de basis voor de behandeling vormen.

 

Spelenderwijs oefenen bij de kinderfysiotherapeutSamenwerken

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling alsook op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat er om het kind heen samen wordt gewerkt tussen de fysiotherapuet, de ouder(s) en eventuele andere behandelaars of begeleiders. Wanneer de ouders hiermee instemmen wordt er door de kinderfysiotherapeut contact opgenomen met andere zorgprofessionals die het kind zien, zoals met de huisarts, de kinderarts, de orthopedagoog, de ergotherapeut, de logopedistde leerkracht en onderwijsondersteunende instanties.